ADA
İnformasiya Texnologiyaları və Mühəndislik Fakültəsi (SITE)

Bachelor of Science in Mathematics

Tələbə riyazi analiz, həqiqi və kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi, cəbr, topologiya, diferensial həndəsə, funksional analiz, ehtimal nəzəriyyəsi və statistika, diferensial tənliklər, hesablama üsulları, optimallaşdırma nəzəriyyəsi və digər klassik riyaziyyat sahələrini özündə cəmləşdirən ciddi riyazi təhsil alır. İxtisaslaşma istiqamətlərini seçməklə yalnız riyaziyyat sahəsində tədqiqatçı kimi deyil, həm də informasiya texnologiyalarının tətbiq sahələrində proqramçı və İT mütəxəssisi, verilənlərin analizi üzrə mütəxəssis və təhsil müəssisələrində pedoqoji fəaliyyətlə məşğul ola biləcəksiniz. Bu istiqamətlər üçün iş bazarında olan tələblər daim artmaqdadır.

What you study at BSMATH

DISCIPLINE COURSE TITLE ECTS
General Education
 • Calculus I
 • Civilizations & Cultures or Azerbaijani Studies
 • Fundamentals of Philosophy or Perspectives on Ethics & Values
 • History of Azerbaijan or Literature of Azerbaijan
 • Introduction to Environmental Science
 • Introduction to Sociology or Introduction to Social Psychology
 • Public Speaking & Persuasion
 • Writing & Information Literacy I
 • Writing & Information Literacy II
DISCIPLINE COURSE TITLE ECTS
Mathematics & Decision Science
 • Abstract Algebra
 • Calculus II
 • Complex Analysis
 • Discrete Structures
 • Functional Analysis
 • Introduction to Number Theory
 • Introduction to Topology
 • Linear Algebra
 • Numerical Analysis
 • Ordinary Differential Equations
 • Partial Differential Equations
 • Capstone Project
Natural Sciences
 • Physics I
 • Physics I Lab
 • 6
 • 2
Computing
 • Programming Principles I
 • Programming Principles II
 • 6
 • 6
DISCIPLINE COURSE TITLE ECTS
Technical Elective
 • Geometry
 • Game Theory
 • Graph Theory and Applications
 • Introduction to Algebraic Topology
 • Theoretical Mechanics
DISCIPLINE COURSE TITLE ECTS
Functional Enabler
 • My ADA
 • Career Development Skills & Strategies or Pre-Practicum in Teaching
Invalid mailbox ID