ADA
İnformasiya Texnologiyaları və Mühəndislik Fakültəsi (SITE)

Kompüter mühəndisliyi və yüksək performanslı hesablamalar