ADA
ADA MƏKTƏBİ

ADA Məktəbinin dərs proqramı

Semester Language Course title Hours
Birinci semestr
 • Azərbaycan
 • İngilis
 • Azərbaycan
 • Azərbaycan
 • Azərbaycan
 • Azərbaycan
 • Azərbaycan
 • Azərbaycan
 • Azərbaycan
 • Azərbaycan
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
 • İngilis dili
 • Cəbr
 • Həndəsə
 • Fizika
 • Kimya
 • Biologiya
 • Azərbaycan tarixi
 • Dünya tarixi
 • Coğrafiya
 • 2
 • 18
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
İkinci semestr
 • Azərbaycan
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • Azərbaycan
 • Azərbaycan
 • Azərbaycan
 • İngilis
 • Azərbaycan
 • İngilis
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
 • İngilis dili
 • Cəbr
 • Həndəsə
 • Fizika
 • Kimya
 • Biologiya
 • Azərbaycan tarixi
 • Dünya tarixi
 • Coğrafiya
 • Kompüter və texnologiya bacarıqları
 • Azərbaycan incəsənəti və mədəniyyəti
 • Tələbə layihələri
 • 2
 • 10
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
Semester Language Course title Hours
Birinci semestr
 • Azərbaycan
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • Azərbaycan
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
 • Akademik məqsədlər üçün ingilis dili
 • Riyazi analizə giriş
 • Fizika
 • Kimya
 • Biologiya
 • Azərbaycan tarixi
 • Dünya tarixi
 • Əhali və resurslar
 • Hesablama təfəkkürü
 • Nitq mədəniyyəti
 • Tələbə layihələri
 • Karyera təcrübəsi
 • 2
 • 10
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
İkinci semestr
 • Azərbaycan
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • Azərbaycan
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • İngilis
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
 • Akademik məqsədlər üçün ingilis dili
 • Riyazi analizə giriş
 • Fizika
 • Kimya
 • Biologiya
 • Azərbaycan tarixi
 • Dünya tarixi
 • Əhali və resurslar
 • Hesablama təfəkkürü
 • Akademik yazıya giriş
 • Tələbə layihələri
 • Karyera təcrübələri
 • 2
 • 10
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1