ADA
School of Public and International Affairs
Ferit Murat Ozkaleli

Ferit Murat Ozkaleli

Assistant Professor

International Affairs

  • Email : fozkaleli[at]ada.edu.az
  • Phone : 276
  • Office : D329

My research interests are cognition and foreign policy making, international relations theory, and political psychology.

Courses
  • International Relations
  • Foreign Policy and Diplomacy
  • Research Methods
Education
  • PhD, University Colorado
  • MA, University of Denver 
  • BA, Gazi University
Joined ADA September, 2016
Publications

Books

Ferit Murat Ozkaleli & Umut Ozkaleli (2021) De-worlding IR theory, Postcolonial Studies.

- Mehmet Hasgüler, Okan Veli Şafaklı and F. Murat Özkaleli (eds.) Uluslararası İzolasyonlar, İstanbul, Alfa Yayınları, 2012;

- Mehmet Hasgüler ve F. Murat Özkaleli (eds.) Annan Planı, Kıbrıs’ta Kimlik ve Değişim, İstanbul: Alfa Yayınlar, 2012;

- Mehmet Hasgüler ve F. Murat Özkaleli, Kıbrıs'ta Metamorfoz ve Paradigma Değişimi, Ankara: USAK Yayınları, 2010.

Book Chapters

- Mehmet Hasgüler ve Özkaleli M., “Niyasi Berkes’te Laiklik Kavramı ve Kıbrıs Devletinde Din-Devlet Paradoksu”, Suriçinde Bir Yaşam – Toktamış Ateş’e Armağan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014, pp. 477-482;

- Mehmet Hasgüler ve Özkaleli M. Uluslararası Örgütlerin Türk Dış Politikasındaki Yeri”, in Faruk Sözmezoğlu (eds.) Türk Dış Politikası’nın Analizi, 21. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Der Yayınları, 2012, pp. 155-174;

- F. Murat Özkaleli, “Annan Planı, Söz Edimleri ve Kıbrıs: Değişen Türkiye’yi Okumak,” in Mehmet Hasgüler ve F. Murat Özkaleli (eds.) Annan Planı, Kıbrıs’ta Kimlik ve Değişim , pp. 283-309.

Articles

- F. Murat Özkaleli ve Mehmet Hasgüler, “The Cyprus Game: The Evolutionary Approach to Conflict Resolution Revisited,” Jornal of Balkan and Near Eastern Studies, 2013, Vol 15, No 4, p. 459-477. (SSCI);

- Mehmet Hasgüler ve F. Murat Özkaleli, “Birleşik” Kıbrıs’ta Yönetim ve Güç Paylaşımı: Oydaşmacı ve Bütünleşmeci Yaklaşımların Geleceği”, (Amme İdaresi Dergisi), Vol. 46, No. 2 June 2013, p. 87-101 (SSCI);

- Muzaffer Aydemir, F. Murat Özkaleli ve Salih Katırcıoğlu, “The Roots of Holdings through State: Evidence from Turkish Industry and Maadin Bank in Turkey,” Actual Problems of Economics, 11 (137), pp. 410-419. (SSCI);

- Mehmet Hasgüler and F. Murat Özkaleli, “While Thinking on Cypriot Identity: Me, Myself and Cypriots”, The Cyprus Dossier, Issue: 00, January 2011, pp. 12-14;

- Mehmet Hasgüler and F. Murat Özkaleli, “Analyzing Cyprus Accurately: Legal Aspects of a Political Matter,” Ankara Bar Review, Volume: 3, Issue: 1, January 2010, pp.57-66;

- F. Murat Özkaleli, “Küresel Sosyete Ülkeleri Ve Ötekileştirilmiş Avamlar: İnşa Edilmiş Egemenlik Kavramı Üzerine ‘3. Dünya’cılığın Bir Eleştirisi,” İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi. Ekim-Kasım 2009.